Zwangerschapshulp, Zwangerschapdepressie, Zwangerschap depressie, Zwangerschap roze wolk, Zwangerschap, Coaching, Coach, Mama coach, Mama-coach

Privacyverklaring Cinzento Rosa.

Cinzento Rosa gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van diensten van Cinzento Rosa dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de coach, via het contactformulier op de website of via de mail. Denk hierbij aan:

- Naam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- BSN

- Telefoonnummer / mobiel nummer

- Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

- E-mailadres

- Bepaalde, ter zake doende, medische-, leefstijl-, meet- en privegegevens. 

 

Waarom is dat nodig?

Cinzento Rosa heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Cinzento Rosa bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen.

Cinzento Rosa zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere behandelaar of instelling bij opname). Cinzento Rosa heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Cinzento Rosa zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Cinzento Rosa een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Cinzento Rosa blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cinzentorosa@ddietist.nl

Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging.

Cinzento Rosa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer:

praktijk - 06-83 03 53 58 

of via het mailadres:

praktijk - cinzentorosa@ddietist.nl t.a.v. D. Willemsen.

 

Meer informatie. 

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Cinzento Rosa kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer:

06-83 03 53 58 

of via het mailadres: 

praktijk – cinzentorosa@ddietist.nl.

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Gelieve voorafgaand aan de behandeling de Algemene Voorwaarden en AVG tekenen en toesturen aan de praktijk: Klik hier voor het formulier

Coaching bij depressie moeder mama bevalling neerslachtig alleen